ElasticSearch

AWS ile Yakın Gerçek Zamanlı Keşif Platformu Oluşturma · May 11, 2016 · AWS Lambda Kinesis Firehose ElasticSearch Kibana